Hållbar utveckling

Kvalitet är något BT ventilation AB alltid sätter i fokus, och alltid eftersträvar igenom hela verksamheten.


Anläggningarna som vi överlämnar ska vara driftsäkra, och ekonomiskt fördelaktiga i LCC.

Vi tar tidigt i projekteringsstadiet in beställare och brukare i dialogen, och låter deras önskemål bli en del i processen till den färdiga anläggningen. Vi lägger stor vikt på att bygga in välkända och beprövade komponenter i våra anläggningar. Detta för att det ska vara enkelt att hålla den vid liv, och lätt kunna utföra service på den i framtiden.


Höga krav ställs på våra leverantörer och underentreprenörer, som vi vill ska hålla samma höga ambitionsnivå som vi eftersträvar.