Våra tjänster

Vi erbjuder Service i form av förebyggande underhåll på de tekniska installationerna, felsöker tekniska utrustningen samt för protokoll som sedan överlämnas till er.


Våra kunniga serviceledare hjälper till med utformningen av ett serviceschema där alla funktioner tillgodoses.


Att samarbeta med oss kan hjälpa er att förebygga fel samtidigt som ni får den mest optimala ventilationsdriften i anläggningen.

Installation & Service


Att förse våra kunder med ett bra inomhusklimat är något vi sätter ett stort värde i. En god Ventilation är ett måste för att kunna få ren luft utan förorenade ämnen och fukt.

Vi utför både utförande och totalentreprenader.


Vi erbjuder:

Konstruktion och projektering

Installation

Service

OVK


OVK står för: Obligatorisk Ventilations kontroll.


För att människor ska må bra inomhus så krävs ren luft. Speciellt för dem som ej utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar samt för dem med nersatt immunförsvar. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla driftinstruktioner.


Vid utförandet av en OVK-besiktning så kontrolleras att ventilationssytemet fungerar på avsett vis.

CAD-ritning


CAD, Computer-aided design, behövs så att de olika leverantörerna inte krockar med sina byggmoment. Detta erhåller vi i 2D, eller 3D design bland annat.


Vi kan ta era pappersunderlag till dataformat.